Candidate College Name
Aniket Kumar Sinha Haldia Institute of Technology
KUMAR SHUBHAM Haldia Institute of Technology
ankur Haldia Institute of Technology
kuldeep kumar Haldia Institute of Technology
Amishu Kumar Barnwal Haldia Institute of Technology
deepesh ranjan Haldia Institute of Technology
CHANAKYA VENKATESH B P PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
nobody Haldia Institute of Technology
Ayush Prakash Haldia Institute of Technology
Abhay Kumar kushwaha Haldia Institute of Technology
Abhinav Kumar Haldia Institute of Technology
md kamal ansari Haldia Institute of Technology
AMIT JAISWAL Haldia Institute of Technology
Projjal Sengupta BP PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
Somdattaa Bhattacharyya Haldia Institute of Technology
Ayush Prakash Haldia Institute of Technology
vishal kumar Haldia Institute of Technology
RAJAPANTHULA ANANTHA VAIBHAVI Maharaj Vijayaram gajapathi raj college of engineering
Vysyaraju Maneesha Maharaj Vijayaram gajapathi raj college of engineering
Pratiksha Dhar B. P. Poddar Institute Of Management And Technology
nirja chitlangia B. P. Poddar Institute Of Management And Technology
AKASH DEEP Haldia Institute of Technology
SAYED HASAN RAJA B. P. Poddar Institute Of Management And Technology
HARSH RAJ Haldia Institute of Technology
Aditya Santra BP PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
Varsha Surana budge budge institude of technology
Ankur kuamr Haldia Institute of Technology
Ankan Chowdhury B P PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
Argho Haldia Institute of Technology
Siddharth Jyoti Haldia Institute of Technology
Aditya basu Haldia Institute of Technology
Abhishek Kumar Haldia Institute of Technology
Ritika Rani Haldia Institute of Technology
Nitish Agarwal TECHNO INDIA COLLEGE OF TECHONOLOGY
Shubham Haldia Institute of Technology
sushmita University of Engineering & Management Jaipur
Richa Jaiswal Haldia Institute of Technology
shivansh kumar Haldia Institute of Technology
tejaswani raj University Of Engineering And Management, Jaipur
Thatisetti Buvana Sravya Maharaj Vijayaram gajapathi raj college of engineering